06-46 35 1791 | ln.unorpmi@ofni | contactformulier | facebook | linkedin |

mensen verbinden

improvisatietheater theatersport workshops improvisatietheatercursus improvisatietrainingen bedrijfsvoorstelling

een gesprek op gang brengen
ervaringen delen
mensen inspireren
een thema anders belichten
luchtig intermezzo

Bij een voorstelling zetten acteurs suggesties, anekdotes, dilemma's en vragen van het publiek om in verschillende soorten scènes.
Zij laten werelden wankelen. Zetten vraagtekens. Ontmaskeren emoties. Maken tegenstellingen concreet en laten (onverwachte) overeenkomsten aan het licht komen.

Wij kunnen ook een stap verder gaan; het publiek krijgt tijdens de voorstelling de regie van de scènes in handen. Op directe wijze stuurt het publiek de situatie bij. Spelenderwijs bepaalt het publiek wat effectief en passend is.

In een voorgesprek bespreken wij uw doelstellingen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorstelling. Wij maken afspraken over de randvoorwaarden om het effect van de voorstelling optimaal tot zijn recht te laten komen.

bedrijfsvoorstellingen